Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Het belang van betalingsvoorwaarden.

Het maken van duidelijke afspraken bij zakendoen is van groot belang. Dit geldt zeker voor het maken van afspraken over betalingen. De wijze waarop en tempo waarin betaling van facturen moet plaatsvinden staat omschreven in de betalingsvoorwaarden. Betalingsvoorwaarden omschrijven onder andere: Boete en verdere consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn; Het aantal termijnen en de data van  opeisbaarheid bij voortschrijdend aangenomen werk; Directe ingebrekestelling bij te laat betalen; Reclamatietermijn; Betalingstermijn (binnen bijvoorbeeld 14 dagen.) Wanneer er problemen ontstaan met betrekking tot het betalingsgedrag van uw klanten, staat u met betalingsvoorwaarden … Lees verder →


OmniCas no cure no pay incasso sponsor Stichting Derde Wereld Hulp.

OmniCas no cure no pay incasso is wederom sponsor van 10 jonge kinderen die worden opgevangen door de Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH). De Stichting Derde Wereld Hulp komt op voor kinderen in Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andrha Pradesh. Het betreft  kinderen die zonder hulp weinig uitzicht op een goede toekomst hebben: (verstandelijk) gehandicapten, straat- en weeskinderen en kinderen met een chronische ziekte. De SDWH zorgt voor scholing en medicatie en bouwen onder andere scholen en tehuizen voor de opvang van deze kinderen. Dit alles om de … Lees verder →


EVALUATIE INVOERING WET INCASSOKOSTEN.

Per 1 juli 2012 is middels de wet incassokosten (WIK) de wettelijke normering van de buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Deze wettelijke normering is dwingend van toepassing op vorderingen op particulieren. Als er geen andere afspraken overeengekomen zijn, geldt de regeling ook voor b2b-vorderingen. De bedoeling van de wet is om tot een eenduidige regeling te komen die voor alle partijen duidelijk is. Is deze doelstelling daadwerkelijk gehaald? Een mooi moment om de invoering te evalueren. De Wet Incassokosten De wet is van toepassing op vorderingen op particulieren en regelt … Lees verder →


10 Handige Tips voor het opstellen van uw factuur.

Een van de meest essentiële dingen van het runnen van een bedrijf is het opstellen van facturen aan uw klanten. Een factuur zorgt er immers voor dat er geld binnenkomt en zonder geld kan een bedrijf niet bestaan. Uiteraard wilt u dat uw facturen ook op tijd voldaan worden. Dit is ook belangrijk voor de continuïteit en cash flow positie van uw bedrijf. Juist factureren is de eerste stap in succesvol debiteurenbeheer. 10 FACTURATIE TIPS: 1. Zorg dat op uw briefpapier standaard gegevens staan die verplicht zijn voor bijvoorbeeld de … Lees verder →


Het opstellen van een 14 dagen brief.

Op 1 juli 2012 is de wet incassokosten (WIK) in werking getreden, waarbij de incassokosten wettelijk geregeld worden. Deze wet is van toepassing op vorderingen op consumenten en bepaalt hoe en hoeveel buitengerechtelijke kosten er in rekening gebracht mogen worden. Voor dat buitengerechtelijke kosten berekend mogen worden, bent u verplicht uw debiteur ten minste één herinnering (14 dagen brief) te sturen zonder kosten en met een betalingstermijn van 14 dagen. Tevens dient u in deze herinnering de gevolgen van niet betaling aan te geven. Klik hier voor het aanvragen van … Lees verder →


Ook incassobureaus en deurwaarders merken crisis.

Ook incassobureaus en deurwaarders hebben last van de economische malaise. Ze profiteren niet automatisch van het verslechterende betaalgedrag onder consumenten en bedrijven. Hoewel bedrijven en consumenten sinds het begin van de crisis vaker rekeningen niet op tijd betalen, betekent dat niet dat de incassobureaus en deurwaarders automatisch meer winst behalen. Door de economische situatie daalt namelijk ook de inbaarheid van schulden, terwijl de tijdsduur en kosten om te innen stijgen. Gerechtsdeurwaarders en de grotere incassobureaus werken veelal met bulk incasso opdrachten, waarbij uw vordering één van de duizenden is. Dit … Lees verder →


Meer mensen verdwijnen na schuld.

BREDA, 15 augustus 2013 – – Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel meld dat er steeds meer mensen met schulden verdwijnen, zodat ze onbereikbaar zijn voor hun schuldeisers. Het zou gaan om meer dan 64.000 mensen die onvindbaar zijn en welke in de meeste gevallen achterstanden bij de betalingen hebben. Aangezien er ook veel schuldenaren zijn die niet bekend zijn bij het BKR en de bij het BKR aangesloten organisaties, gaat het in werkelijkheid waarschijnlijk om honderdduizenden zogenaamde spookburgers die uitgeschreven zijn uit het bevolkingsregister om zo onvindbaar te … Lees verder →


Ondanks maatregelen overheid nog steeds veel Spookburgers.

BREDA, 21 december 2012 – – In Nederland zijn ongeveer 400.000 spookburgers. Dit zijn inwoners van wie de overheid het adres niet kent. Veel van deze spookburgers laten zich uitschrijven uit het bevolkingsregister om zo onvindbaar te worden voor schuldeisers en incassobureaus. De overheid ziet dit probleem gelukkig sinds enige tijd ook in en heeft een begin gemaakt met de aanpak van fraude met bijstandsuitkeringen door zogenaamde spookburgers. Dit middels het benaderen van spookburgers met een uitkering met het dringende verzoek zich te registreren. Op termijn zou dit zelfs een … Lees verder →