Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Buitenspelen

Vaak wordt er gezegd dat kleine kinderen tijdens de opvoedding en de ontwikkeling van hun karakter veel buiten moeten spelen. Dit zou essentieel zijn voor de bloedsomloop, zuurstoftoevoer en weerstandopbouw. Maar niet alleen zou dit fysieke positieve gevolgen hebben maar ook zou dit ogenschijnlijk positieve gevolgen moeten hebben voor de mentale gesteldheid en de toekomst van de mentale gesteldheid. Te vaak kwam het in het verleden namelijk voor bij kinderen die niet genoeg buiten kwamen dat die op latere leeftijd te kampen kregen met depressies en andere mentale kwalen. Echter bij kinderen die opgroeide op een boerderij, genoeg buiten zijn geweest en praktisch een zijn met de natuur, waren deze mentale kwalen ver buiten bereik. Deze kinderen waren beter bestand tegen wat het leven soms naar ons kan werpen maar ook was hun weerstand ook bestand tegen reguliere tegenslagen.

Vaak worden er door dokters dus dingen voorgeschreven als een schommel kopen of speeltoestellen hout in de achtertuin te plaatsen. Dit stimuleert het opgroeiende kind in de pubertijd of ontwikkeling van zijn of haar leven en karakter naar buiten te gaan wat dus alleen maar positieve gevolgen heeft voor de toekomst en gezondheid van het kind in kwestie. Tegenstanders zeggen dat door meer buiten te spelen de kans op verwondingen aanzienlijk toenemen maar als deze twee afweegt: een geschramde knie of een depressie 10 jaar later is die reden, net als een stoeiend kind met de schommel, met de grond klein gemaakt.

Al met al komt het er dus op neer dat men er alleen maar goed aan doet speeltoestellen aan te schaffen om het kind in kwestie te stimuleren naar buiten te gaan. Ook aan te raden is, is wonen in een kinderrijke buurt. Dat wil zeggen een buurt met veel potentiele vriendjes en vriendinnetjes. Ook weer om te stimuleren naar buiten te gaan.

Linkruil.org

Comments are closed.