Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Communie | Doopcadeau en communie kaarten

Communie betekent gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de gedaante van brood en wijn. In de communie ontmoet je Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap. Echter, om de communie te mogen doen moet je wel eerst zijn gedoopt. De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn.

Eerste communie

Eerste communie, doopsel en vormsel worden de drie initiatie sacramenten genoemd. Een sacrament is een ritueel waarin God en mens elkaar ontmoeten en waarin God mensen goed doet. Er gebeurt daadwerkelijk iets! Daarom wordt een sacrament een ‘werkzaam teken’ genoemd. Initiatie betekent inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word je ingewijd in het christelijke leven. Zij vormen de basis toerusting van iedere katholiek. De kerk kent in totaal zeven sacramenten.

‘sacrament van de eucharistie’ | Communie

De officiële naam voor de communie is ‘sacrament van de eucharistie’. Eucharistie komt uit het Grieks en betekent ‘dankzegging’. In de eucharistieviering de kerkdienst waarin dit sacrament een centrale plaats inneemt  spreekt de priester een groot dankgebed uit over het brood en de wijn, die samen de offergaven vormen voor de maaltijd van de Heer. Tijdens dat gebed veranderen volgens het katholieke geloof het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus.

Door de doop zijn de kinderen opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Zo zijn alle katholieken met elkaar verbonden. Je zou kunnen zeggen, dat je zo eigenlijk ‘familie’ van elkaar bent: allemaal kinderen van God. Het sacrament van de eucharistie (de communie) verbindt de gelovigen niet alleen met God, maar ook met elkaar.

Viering

Na afloop van de communie wordt er vaak een feest gegeven ter ere van de viering dat het kind nu gedoopt is en de eerste communie heeft gehad. Belangrijk is ook dat de cadeaus op het communiefeest te maken hebben met het religieuze leven van het kind. Bij MajescicAlly zijn er diverse religieuze communie cadeaus of doop cadeaus verkrijgbaar, die een verademing zijn voor het kind.

 

 

 

Linkruil.org

Comments are closed.