Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

De posttraumatische stressstoornis

Een klein percentage van de bevolking heeft de kampen met de posttraumatische stressstoornis. Na een traumatische gebeurtenis kan men deze aandoening krijgen.

De afkorting van de posttraumatische stressstoornis is PTSS. Hoeveel mensen PTSS hebben, is niet bekend. Wel zijn er cijfers over de situatie in de VS en Australië bekend. Uit het onderzoek blijkt dat acht procent van de bevolking van de VS aan PTSS lijdt.

Het percentage in Australië ligt een stuk lager, namelijk 1,3% van de volwassenen.

PTSS ontstaat na een traumatische gebeurtenis. Mishandeling en seksueel misbruik zijn voorbeelden van traumatische gebeurtenissen. De patiënt beleeft de traumatische gebeurtenis steeds opnieuw door middel van nachtmerries.

Er is bij de posttraumatische stressstoornis sprake van flashbacks. Veel patiënten krijgen hierdoor slaapproblemen. Zaken die aan het trauma doen denken zullen vermeden worden. De patiënt kan door het trauma een minderwaardigheidsgevoel krijgen. Ook is er sprake van heftige schrikreacties.

Een arts kan de posttraumatische stressstoornis op verschillende manieren behandelen. Een patiënt kan baat hebben bij benzodiazepines.

Bij therapie kunnen verschillende wegen worden bewandeld. Flooding wordt ingezet om de patiënt meteen langdurig de confronteren met de traumatische ervaring. Bij flooding zal de patiënt de herinneringen wel moeten accepteren.

De minder heftige methode wordt systematische desensitisatie genoemd. Daarbij zal men eerst de minst erge herinneringen ophalen, totdat men klaar is om ook de heftigere herinneren op te halen.

Linkruil.org

Comments are closed.