Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Dwangneurose: algemene informatie

Naar schatting heeft één op de vijftig mensen dwangneurose. De patiënt heeft veel last van angstgedachten. Om de angst op te heffen worden dwangrituelen uitgevoerd.

De dwangneurose is erfelijk. Ook kan er sprake zijn van dwang wanneer men last heeft van depressie. Veel mensen met de aandoening Gilles de la Tourette hebben eveneens last van dwang.

Van de dwangneurose zijn verschillende gradaties. Dwangklachten kunnen in bepaalde gevallen erg heftig zijn. Dwangklachten kosten veel tijd en energie. Daarnaast kan de patiënt in een sociaal isolement raken.

Een veel voorkomende vorm van de dwangneurose is smetvrees. Hierbij heeft men de angst om besmet te raken door aanraking. Het gevolg is dat essentiële dingen niet worden aangeraakt. Denk aan trapleuningen die niet worden gebruikt of deuren die worden geopend door met de ellebogen de deurkruk te gebruiken.

Een andere vorm die vaak voorkomt is controledwang. Bij controledwang worden steeds controle”rituelen” uitgevoerd. Men controleert bijvoorbeeld steeds of de voordeur wel dicht is. Ook kunnen alle stekkers uit de stopcontacten worden gehaald bij het verlaten van de woning, uit angst voor brand.

De dwangrituelen die gepaard gaan met de dwangneurose nemen veel tijd in beslag. Wanneer de patiënt zich uit schaamte gaat terugtrekken komt hij of zij in een sociaal isolement terecht. Hulp van een psychiater is om deze reden belangrijk.

Veel patiënten hebben baat bij exposure en responspreventie. Bij deze methode leert de patiënt de dwanghandelingen af. Een traject duurt een aantal weken tot een aantal maanden.

Voor sommige mensen kunnen medicijnen wonderen verrichten. Dit heeft vaak de voorkeur wanneer de patiënt ook depressieklachten heeft. Angstremmers zoals oxazepam of antidepressiva zoals seroxat worden dan voorgeschreven.

Linkruil.org

Comments are closed.