Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Enkele opvallende angststoornissen

Angststoornissen

Bij een angststoornis hebben de klachten betrekking op angst. Het leven met een angststoornis gaat gepaard met angsten. Alle angststoornissen kan men terugvinden in het Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Wanneer een angststoornis een groot effect op het leven van iemand begint te krijgen, is het van groot belang dat de angststoornis wordt behandeld.

Het is mogelijk dat de angststoornis wordt overgeërfd. Maar ook omgeving en gebeurtenissen in uw leven zijn bepalend. Zo ontstaat de posttraumatische stressstoornis (ook wel PTSS genoemd) na een ingrijpende gebeurtenis in het leven (een zogenaamd trauma).

Gegeneraliseerde angststoornis

Bij de gegeneraliseerde angststoornis is de angst omtrent de dagelijkse gang van zaken buitensporig. Men kan zich over werk, huis of de gezondheid druk maken. Iemand met de gegeneraliseerde angststoornis kan ook lichamelijke problemen krijgen, zoals overmatig zweten, klamme handen, misselijkheid, moeite met slikken, diarree en maagproblemen.

Posttraumatische stressstoornis

De posttraumatische stressstoornis kan ontstaan na een indrukwekkende gebeurtenis (een trauma). Seksueel misbruik, mishandeling of bedreiging kunnen aanleiding zijn. Er vindt herbeleving van de gebeurtenis plaats via nachtmerries en flashbacks. Plaatsen en mensen die aan het trauma doen denken worden vermeden.

Obsessief-compulsieve stoornis

Een andere angststoornis is OCD. OCD oftewel de obsessief-compulsieve stoornis kan erfelijk zijn. Deze aandoening gaat gepaard met angstgedachten en dwanghandelingen om deze angstgedachten te neutraliseren. Vaak draagt men een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, men wil absoluut niet de veroorzaker van een ramp of ongeluk zijn. Om deze angst te neutraliseren wordt er een zogenaamd dwangritueel uitgevoerd. Bij controledwang gaat men extra vaak controleren. Denk aan iemand die bij het verlaten van zijn huis extra vaak controleert of alle elektrische apparaten uitstaan. Men is bang om brand te veroorzaken.

Claustrofobie

Angst voor kleine ruimten wordt claustrofobie genoemd. Ook in ruimtes die vol zitten met mensen kan de angst optreden. Het draait bij claustrofobie vooral om de angst om de ruimte niet te kunnen verlaten.

Agorafobie / pleinvrees

Agorafobie of pleinvlees is de angst voor grote open ruimten. De heftigheid van de angst is niet bij iedere patiënt hetzelfde. De ene patiënt zal zich wel in een open ruimte begeven, maar daarbij angst hebben. Een andere patiënt zal het echt niet durven en soms zelfs in een sociaal isolement terechtkomen.

Laat angststoornissen behandelen

Bij veel mensen heeft de angststoornis een zeer invaliderende werking. Een angststoornis die te invaliderend werkt moet beslist behandeld worden. Neem hiervoor contact op met uw huisarts. Deze geeft u een doorverwijzing voor de psychiater.

Linkruil.org

Comments are closed.