Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Hoe is het om te leven met een dwangneurose?

Je hebt vast wel eens op televisie iets over dwangneurose gezien. Of je hebt er in een tijdschrift over gelezen. Wat is toch die aandoening genaamd dwangneurose en hoe is het om ermee te leven?

Mensen met een dwangneurose kunnen verschillende uitingen van de dwang hebben. Over het algemeen kunnen we smetvrees, controledwang, verzameldwang, teldwang en intrusies onderscheiden.

Bij smetvrees is er vooral de angst om besmet te raken of juist om anderen te besmetten. Mensen die deze vorm van dwang hebben, zullen zichzelf en hun spellen vaak, lang en grondig wassen. Ook vertoont men vermijdingsgedrag, bijvoorbeeld door anderen geen hand te geven of trapleuningen en deurklinken niet aan te raken. Op deze website kun je meer over de symptomen en de behandeling van smetvrees lezen.

Controledwang uit zich in herhaaldelijk controleren of alle gaskranen wel uitgedraaid zijn, of de deuren wel goed afgesloten zijn, of elektrische apparaten wel uitgeschakeld zijn en of kranen niet staan te druppen. Men controleert dit niet één keer, maar herhaalt dit steeds.

Bij verzameldwang durven mensen niets weg te gooien uit angst per ongeluk iets van onschatbare waarde weg te gooien. Oude kranten worden bijvoorbeeld tot in de eeuwigheid bewaard. Soms zegt men zelfs het abonnement op omdat men de oude kranten niet durft weg te gooien.

Teldwang gaat vaak in combinatie met controleren of wassen. Maar ook is het op zichzelf al een vorm van dwang. Men telt bijvoorbeeld het aantal treden van een trap. Wanneer men vergeet te tellen, moet men terug en opnieuw de trap op.

Agressieve en seksuele gedachten komen ook veel voor bij dwang. Dergelijke gedachten worden intrusies genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de gedachte om je huisdier iets aan te doen of een dierbare met een mes aan te vallen. Niet dat je agressief van aard bent, maar de gedachte speelt wel steeds op.

Mensen met dwangneurose kunnen de verschillende vormen van dwang hebben, dus men hoeft niet uitsluitend één soort dwang te hebben. Men kan bijvoorbeeld zowel controledwang als intrusies hebben. En zowel verzameldwang als teldwang.

Een dwangneurose werkt erg invaliderend. Het kan de levenskwaliteit sterk verminderen. Door de angst sta je constant onder spanning en de dwanghandelingen kosten veel tijd. Vaak schamen mensen zich ook voor de dwanghandelingen, waardoor ze zich gaan terugtrekken.

Mensen kunnen door het idee dat er iets mis met ze is, ook depressief worden. Dit zien we vaker bij psychische problematiek. Schaamte rondom de problematiek roept dan op zichzelf ook weer depressieve klachten op.

Zodoende kan het leven met een dwangneurose een ware hel worden wanneer al je tijd op gaat aan dwanghandelingen of wanneer je je gaat terugtrekken. Gelukkig is er over de dwangneurose veel bekend en is er professionele hulp te krijgen. Zo kan het leven met een dwangneurose weer draaglijk worden gemaakt.

Linkruil.org

Comments are closed.