Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

ImpressZo opent online pawn shop

Het is zover, een bruidsjurk op maat, gelegenheidsjurk op maat of bespoke maatpak is vanaf vandaag voor iedereen bereikbaar. ImpressZo heeft er altijd naar gestreefd kwalitatief hoogstaand maatwerk voor man en vrouw betaalbaar via internet aan te bieden. Om dit doel voor Nederland dichterbij te brengen is vanaf vandaag, 31 maart 2014, de ImpressZo online pawn shop geopend. 

Uw goederen belenen of inruilen

Omdat, ondanks de door ons gehanteerde prijzen, de aanschaf van op maat gemaakte (bespoke) kleding een redelijk grote uitgave is biedt ImpressZo de mogelijkheid uw goederen te belenen of in te ruilen. Smartphones, meubelen, gereedschap, elektronica of de betere kleding kunt u via het contactformulier aanbieden. U krijgt, in principe, binnen 24 uur een bod als antwoord op uw bericht. Soms is het nodig extra informatie te vragen, in zo’n geval zullen we uw aanbieding beantwoorden met instructies betreffende de te volgen stappen. Enige voorwaarde die gesteld wordt is dat het bedrag wat u voor uw object ontvangt, besteed wordt bij ImpressZo.

Wat er met uw spullen gebeurt

Wanneer u een object beleent wordt het in principe bij ons in bewaring genomen voor een vooraf vastgestelde periode, meestal is dit 8 à 10 weken. Na deze periode kunt u uw object terugkopen voor het door u ontvangen bedrag plus een kleine rentevergoeding, de periode éénmalig verlengen of afstand doen van het object. In het laatste geval blijft ImpressZo de eigenaar en zal het object via door ons te bepalen kanalen ter verkoop worden aangeboden. {product_snapshot:id=168}
Wanneer u een object ter verkoop aanbiedt is ImpressZo direct na afhandeling van de transactie eigenaar van het door u aangebodene. U kunt dan geen aanspraak maken op terugkoop en het object wordt direct na ontvangst door ImpressZo via verschillende kanalen ter verkoop aangeboden.

Lees het hele artikel

Linkruil.org

Comments are closed.