Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Kan ik nog een aflossingsvrije hypotheek aanvragen?

Ja gelukkig wel. Het aanschaffen van een nieuwe woning of het oversluiten van de hypotheek op de huidige woning zou anders wel heel erg lastig worden. Het is eigenlijk weer een bewijs dat de regering zich eigenlijk niet moet bemoeien met financiële zaken die zo ingrijpend zijn.

De nieuwste gedachte van de regering om de woningmarkt nog verder op slot te doen is het afschaffen van de aflossingsvrije hypotheek voor nieuw af te sluiten hypotheken. Dit wil zeggen dat nieuwe hypotheken danwel aan het einde van de looptijd volledig moeten worden afgelost, danwel tijdens de looptijd. Dit is in een land als Nederland waar de meeste hypotheken voor meer dan 50% aflossingsvrij werd afgesloten een forse en ingrijpende verandering. Het betekent dat de meeste woningbezitters wanneer zij de hypotheek zouden willen oversluiten of willen verhuizen ruim twee keer zo veel aan aflossing moeten gaan betalen.

Het moment om deze wijziging door te voeren is zeer ongelukkig gekozen. De woningmarkt staat ernstig onder druk. Vele woningen staan ‘onder water’, waarbij de hoogte van de hypothecaire geldlening groter is dan de waarde van de woning. Daarbij stelt de regering de hypotheekrente aftrek ter discussie waarmee een situatie van zeer grote onzekerheid wordt geschapen. Niet echt verstandig wanneer de woningmarkt uit het dal getrokken moet worden.

Hoewel de regering ook inziet dat zij met deze maatregel de woningmarkt verder kapot maakt, laat zij haar plannen niet dwarsbomen. De uiterlijke datum waarop de aflossingsvrije hypotheek niet meer mag worden afgesloten is vooruit geschoven. Het ziet er naar uit dat er spoedig een einde zal komen aan de volledig aflossingsvrije hypotheek.

Gelukkig bestaan er wel nog steeds mogelijkheden om naast de hypothecaire geldlening vermogen op te bouwen. Dit kan in de vorm van een levenhypotheek, (bank)spaarhypotheek, beleggingshypotheek of effectenhypotheek. Het probleem bij al deze hypotheekvormen is dat de premie die maandelijks betaald moet gaan worden vaak 2,5 keer zo hoog is als de premie die normaal wordt betaald. Dit gaat voor veel gezinnen problematisch worden.

Linkruil.org

Comments are closed.