Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Lening aanvragen

Het aanvragen van een lening verloopt via internet of via een financieel adviseur. In het aanvraagtraject wordt er gekeken of uw inkomen toereikend is en of u lopende leningen heeft. Blijkt uit BKR toetsing dat u al te veel heeft geleend, dan zal een geldverstrekker geen geld uitlenen. Voor sommige leningen wordt er geen BKR toetsing gedaan. Dit geldt met name voor de minilening. Daarbij leent u een klein bedrag tot maximaal 750 euro. Wel wil de geldverstrekker in de regel dat de minilening binnen 21 dagen wordt terugbetaald.

Hypothecaire lening

Wilt u een hypothecaire lening aanvragen voor de aankoop van een woning, dan is het raadzaam hiervoor een onafhankelijke hypotheekadviseur te contacteren. Deze kan met verschillende geldverstrekkers zaken doen en kan zodoende voor u de best passende hypotheek vinden. Bespreekt u de mogelijkheden alleen met een hypothecair adviseur van uw eigen bank, dan zal hij ook alleen aanbiedingen vanuit de eigen bank kunnen doen.

Een belangrijk onderdeel van het aanvragen van een hypotheek is het inzenden van de bewijsstukken. U zult bijvoorbeeld uw legitimatiebewijs moeten toesturen, samen met uw arbeidscontract en de loonstroken van de afgelopen twee maanden. Soms kunt u ze inscannen en digitaal versturen, soms moet dit per post.

Lening aanvragen met BKR codering

Tot nu toe gingen we ervan uit dat u een lening aanvraagt bij een reguliere geldverstrekker. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Een mogelijke oplossing voor mensen die door een BKR codering geen lening kunnen aanvragen bij een reguliere bank, is de sociale lening. Deze kunt u bij de Sociale Banken Nederland (SBN) aanvragen. Deze lening is speciaal bedoeld voor mensen die door een laag inkomen, een negatieve BKR registratie of andere belemmeringen niet bij een reguliere bank kunnen aankloppen voor het aanvragen van een lening. Een andere optie is particulier of onderhands lenen. Daarbij leent u geld van een vriend of familielid. Afspraken over de lening worden vastgelegd in een leenovereenkomst die door beide partijen moet worden ondertekend.

Linkruil.org

Comments are closed.