Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Lichamelijke klachten nemen niet toe met leeftijd bij depressieve ouderen

Bij ouderen moet er op andere signalen gelet worden als bij jongere mensen om te ontdekken of zij lijden aan een depressie. Jongere mensen zullen emotioneel en gedragsmatig erg veranderen, terwijl dat bij ouderen veelal niet het geval is. Zij zullen eerder gewicht verliezen of erg moe zijn in plaats van somberheid uitstralen. Het is daarom vaak moeilijk om een diagnose te stellen, omdat lichamelijke klachten natuurlijk ook door leeftijdsgerelateerde ziektes kunnen ontstaan. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel geavanceerde producten voor ouderen om het dagelijks leven makkelijker te maken, zoals een seniorenbed of scootmobiel. Maar toch is de werkelijke oorzaak van lichamelijke klachten achterhalen belangrijker dan het oplossen van de dagelijkse strubbelingen.

Onderzoek depressies bij ouderen

Er is onderzoek gedaan naar depressies bij ouderen binnen de NESDO-studie, waarbij er gesproken wordt over drie soorten depressies: stemmingsklachten, lichamelijke klachten en motivationele klachten. Onder stemmingsklachten vallen bijvoorbeeld neerslachtigheid, angst en irritaties. Bij lichamelijke klachten kun je denken aan slaapproblematieken, verminderde eetlust, pijnklachten en vermoeidheid. Bij de laatste soort: motivationele klachten, hebben we het over overdaad aan slaap, futloosheid, zelfverwijt en geen zin of interesse hebben in zaken. Voor het onderzoek zijn de ouderen onderzocht die depressief waren en die niet depressief waren om zo tot een zo helder mogelijk beeld te komen wat bij het ouder worden hoort en wat niet.

Minder schuldgevoelens bij ouderen boven de 70 jaar

Het onderzoek toont aan dat de lichamelijke klachten van de depressie niet toenamen wanneer de persoon ouder werd. In het verleden werden dus vaak onterecht symptomen van lichamelijke ziektes geweten aan depressie bij depressieve ouderen. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat depressieve mensen boven de 70 jaar oud minder somberheid uiten dan mensen jonger dan 70. Ook kampten oudere depressieve mensen minder met schuldgevoelens dan depressieve mensen onder de 70 jaar. Deze conclusie is getrokken uit de vragenlijst die de mensen zelf hebben ingevuld. Er bestaat een kans dat de ouderen minder snel willen ‘klagen’, omdat ze er al snel vanuit gaan dat stemmingsklachten bij de leeftijd horen. Met deze nieuwe inzichten kunnen ouderen met lichamelijke en geestelijke klachten in de toekomst beter worden gediagnosticeerd en geholpen.

Linkruil.org

Comments are closed.