Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Model View Controller, wat is dat?

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Tegenwoordig wordt MVC veel gebruikt. Hieronder kunt u meer over MVC lezen.

Spreekt men van MVC, dan is dit de afkorting van Model View Controller. Met MVC brengt men een lagenmodel aan in de programmeercode van bijvoorbeeld een website. Denk aan een inhoudsopgave of de mappenstructuur op uw computer.

Door de scheiding van verantwoordelijkheden bij Model View Controller is het voor softwareontwikkelaars gemakkelijker om onderhoud te plegen.

Het model bevat de structuur van de gegevens, bijvoorbeeld bij klantgegevens: welke velden worden opgeslagen? Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. De presentatielaag beschrijft hoe informatie getoond wordt (ingekort, aantal cijfers achter de komma, lettertype, etc).

Een belangrijke rol speelt de controller. Deze zorgt ervoor dat het geheel werkt. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantgegevens bewerken, opslaan, et cetera.

Het principe van MVC is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de softwareontwikkeling. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks.

Linkruil.org

Comments are closed.