Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Smetvrees, wat is dat?

Smetvrees is een vrij bekende vorm van de dwangneurose. Bij smetvrees speelt de angst om besmet te raken of anderen te besmetten een grote rol. Men noemt smetvrees ook wel wasdwang. De patiënt wast zichzelf en zijn of haar spullen vaak en grondig. Klik hier voor informatie over de diverse andere vormen van de dwangneurose.

Bij de ene patiënt zal vooral de angst om zelf besmet te raken een grote rol spelen. Andere patiënten zijn juist weer bang om anderen te besmetten. Het veelvuldig en langdurig wassen is een manier om dit tegen te gaan.

Hoewel mensen zonder smetvrees dit overdreven zullen vinden, is de angst voor de patiënt reëel. De patiënt heeft vaak allerlei overtuigingen waardoor de smetvrees zoveel invloed kan krijgen. Zo zal bestek gebruiken van een ander ervoor kunnen zorgen dat hij of zij besmet raakt. Deze kans is volgens de patiënt zeer groot, terwijl deze in werkelijkheid juist klein is.

Behandeling kan plaatsvinden met behulp van de zogeheten exposure en responspreventie. Het komt erop neer dat de patiënt de situaties die hij of zij zo vermijdt moet ondergaan. Dus gebruiken dat bestek van de ander. Een dag niet douchen. Allemaal voorbeelden om de patiënt te laten zien dat hij of zij niet direct besmet zal raken.

Dit ondergaan van de gevreesde situaties gebeurt volgens een zogeheten angsthiërarchie. De minst gevreesde situatie wordt als eerst ondergaan. De meest gevreesde situatie juist op het eind. Zo wordt het opgebouwd en kan de patiënt de dwanghandelingen stapsgewijs afleren.

De behandeling kan worden uitgebreid met medicatie. Dit is raadzaam wanneer exposure en responspreventie niet voor de gewenste resultaten zorgt. Soms heeft behandeling met medicatie de voorkeur van de patiënt.

Linkruil.org

Comments are closed.