Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Specialiseren in de bouw

De bouw is een diverse markt waar vele beroepen bijeenkomen om een woning of ander bouwkundig project te maken. Alle deze beroepen worden door vakmensen uitgevoerd die kennis hebben op een bepaald onderdeel uit de bouw. Dit onderdeel kan liggen bij de opbouw of in de afbouw van bijvoorbeeld een woning. De opbouw maakt de basis en de afbouw werkt de woning netjes en kwalitatief af. Beide onderdelen zijn belangrijk om een kwalitatief resultaat te kunnen leveren.

Wat kan je in de bouw

Binnen de bouw heb je de mogelijkheid om je te ontwikkelen op een bepaald onderdeel of onderdelen die nauw naast elkaar liggen. Je ontwikkelen op een bepaald onderdeel uit de bouw is belangrijk omdat het niks oplevert als je van alles maar de basis weet. Het kiezen van een bepaalde richting is daarom handig. Zo ben jij een expert op een bepaald onderdeel uit de bouw en zullen ze jouw kennis nodig hebben om het te kunnen bouwen of afwerken.

Opleidingsmogelijkheden in de bouw

In de bouw heb je gradaties van opleidingsniveaus. De gradaties hierin zijn vanaf MBO niveau 2 tot en met HBO niveau. Deze niveaus hebben hun eigen vaardigheden en beperkingen.

Zo heb je bij MBO niveau 2 en 3 minder vrijheid en sta je onder toezicht. Vanaf MBO niveau 4 wordt je losgelaten omdat ze verwachten dat je geen hulp meer nodig hebt om bepaalde taken uit te voeren. Het MBO niveau is zeer praktijkgericht ten opzichte van het HBO. Mensen die in de bouw werken die een HBO diploma hebben zullen zich minder bezighouden met het fysieke werk.

Metselaar worden

Met de opleiding metselaar ligt de focus op het vermetselen van bakstenen en natuursteen om de constructie van een gebouw op te zetten. Met deze opleiding krijg je onder andere kennis over het gebruik van bepaalde gereedschappen die je nodig hebt bij de uitvoering van je functie. Deze gereedschappen zijn:

  • Voegspijker
  • Voegbeitel
  • Kaphamer
  • Metseltroffel en
  • Sabel

Dit zijn enkele gereedschappen waar je kennis mee gaat maken tijden de opleiding. Naast het leren werken met gereedschap krijg je ook theoretische kennis op het gebied van metselen die je dan ook weer in de praktijk kan toepassen.

Linkruil.org

Comments are closed.