Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Passend onderwijs, ook op mijn school?

Sinds 1 augustus 2014 is het passend onderwijs in het systeem geïntegreerd van vele basisscholen. Naast basisscholen wordt deze manier van onderwijs ook in het voortgezet onderwijs toegepast. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Het is geen eigen schoolsoort, maar een manier van lesgeven of beter gezegd onderwijs geven. Het doel erachter is om te zorgen dat de leerlingen onderwijs op maat krijgen. Oftewel, om onderwijs te krijgen wat bij hen past en dat zij de juiste ondersteuning krijgen. Dit voorkomt thuiszitten van kinderen. Daarnaast zullen de leerlingen ook … Lees verder →


Citotrainer een hogere score op de cito toets

Wat is de CITO toets? Gedurende de gehele basisschool periode van Nederlandse kinderen worden ze getoetst door middel van de CITOtoets. De onderdelen verschillen per leerjaar. Maar bevatten in groep 8 uiteindelijk: rekenen, taal, wereldorientatie en studievaardigheden. Deze onderdelen worden ook in de entreetoets in groep 7 getoetst. Op basis van de CITO score bepaalt de leerkracht of een leerling extra aandacht krijgt op bepaalde onderdelen of juist extra wordt uitgedaagd. Vanaf 2013 is het verplicht voor alle scholen om de CITO toets uit te voeren. Kan je voor de … Lees verder →