Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Thuiswerken stijgt in populariteit

In veel Nederlandse bedrijven heeft het nieuwe werken haar intrede gedaan. Een nieuwe manier van werken waarbij werknemers steeds flexibeler mogen werken. Flexibeler in de zin van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dat flexwerken in de smaakt valt bij bedrijven en medewerkers blijkt uit het groeiende aantal thuiswerkers.

Aantal thuiswerkers blijft groeien

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek – het CBS – blijkt dat het aantal medewerkers dat thuiswerkt al een aantal jaren aan het groeien is. Thuiswerken is een vorm van flexwerken waarbij medewerkers hun werk thuis verrichten. Een medewerker kan de volledige werkweek thuiswerken, maar gebruikelijker is om een deel van de week thuis te werken, bijvoorbeeld een paar uur per dag om de file te vermijden.

Volgens de laatste telling van het CBS telde Nederland 931.000 thuiswerkers met een baan van twaalf uur of meer. Ten opzichte van een eerdere telling zijn dit 65.000 thuiswerkers meer. Wanneer er gekeken wordt vanaf 2008 dan is het aantal thuiswerkers met bijna tien procent gestegen. De telling richt zich op werknemers die structureel vanuit huis werken.

De verschillen tussen mannen en vrouwen

Opvallend bij de telling van het CBS is dat vooral het aantal vrouwen dat thuiswerkt toeneemt. In 2012 is het aantal vrouwen dat thuis werk verrichtte gestegen met ruim tien procent. Bij de mannen was er voor het eerst in vijf jaar een lichte daling te zien.

De voordelen van thuiswerken

Dat veel medewerkers ervoor kiezen om de hele werkweek of enkele uren per week thuis werk te verrichten is begrijpelijk. Thuiswerken biedt immers – net als flexwerken in het algemeen – voordelen.

Het belangrijkste voordeel van thuiswerken is dat de reistijd door thuis werkzaamheden te verrichten, verminderd wordt. In Nederland staan veel medewerkers dagelijks – zowel ‘s ochtends als ‘s middags – uren in de file. Door een aantal uren of dagen thuis te werken kan de reistijd aanzienlijk worden verminderd. Dit is prettiger voor iedereen.

Een ander voordeel die thuiswerkers ervaren is dat zij privé en werk beter kunnen combineren. Doordat thuiswerkers zelf hun werkdag kunnen indelen kunnen zij tussen het werken door nog even boodschappen doen, een nieuw paspoort ophalen of bijvoorbeeld uitgebreid lunchen. Ook het kunnen ophalen van de kinderen van de kinderopvang of van school is voor veel thuiswerkers een belangrijk voordeel.

Linkruil.org

Comments are closed.