Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Wanneer is thuiszorg voor uw kind nodig?

Wanneer u een kind heeft met een ziekte of beperking, kan het zijn dat u specialistische zorg of thuisverpleging nodig heeft. Zo kan er tijdelijk hulp nodig zijn bij herstel na een ziekenhuisopname. Zoals na een operatie, hersenvliesontsteking of na behandeling van diverse vormen van kanker, zoals leukemie. Ook kan er sprake zijn van langdurige kindzorg thuis, t.g.v. lichamelijke beperkingen en handicaps, chronische ziekten of een verstandelijke beperking.

Thuisverpleging

Hieronder valt medische specialistische hulp: verzorging van wonden, het toedienen van medicatie, injecties, infusen en bijv. zuurstofbehandeling. Chronische ziekten die constante zorg vereisen kunnen zijn: diabetes, epilepsie, nierziekten, ziekte van Crohn, etc.

Psychiatrische zorg

Het kan zijn dat uw kind specialistische zorg en begeleiding aan huis nodig heeft bij gedragsstoornissen of andere vormen van psychiatrische zorg. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: angststoornissen, aandacht stoornissen (zoals ADHD), autisme en aanverwante stoornissen (zoals Asperger, of PDD NOS), psychosomatische aandoeningen en schizofrenie.

Uw kind ontvangt niet alleen medische zorg, maar krijgt ook aandacht op het gebied van vaardigheden en zelfontwikkeling. Uw kind zal geholpen worden om op een positieve wijze met zijn of haar beperking om te gaan.

Regelzaken bespreken met de verpleegkundige

Een verpleegkundige zal met u bespreken welke medische specialistische hulp gewenst is. En hoe deze door een team van deskundigen kan worden ingevuld. Zij kan overleggen met artsen, specialisten en andere zorgverleners zoals apotheek, fysiotherapeut en verzorgenden en stelt een zorgplan op.

Daarnaast zal zij helpen bij het aanvragen van het PGB, het Persoons Gebonden Budget. Met dit budget kunt u zelf de zorg voor uw kind inkopen.

Ook kan ondersteuning worden geboden bij de aanvraag van de TOG, voor thuiswonende gehandicapte kinderen. Dit is een financiële compensatie, een tegemoetkoming voor de ouders.

Ontlasting van zorg, voor u als ouder van een hulpbehoevend kind

U bent mantelzorger van uw kind en dit vraagt veel van u. Met kindzorg thuis of thuisverpleging kan een groot deel van uw zorgtaken worden verlicht. Bovendien kan er indien gewenst huishoudelijke hulp worden geregeld of mentale zorg, aan u als ouder. Ook is het mogelijk om de zorg tijdelijk geheel aan anderen over te laten, wanneer u er even tussenuit wilt. Dit noemen we respijtzorg. Het is fijn te weten dat u de zorg met deskundige hulpverleners kunt delen en er niet alleen voor staat. Uw kind ontvangt de beste ondersteuning die nodig is.

Neem contact op met een bureau die gespecialiseerd is in kindzorg thuis. De verpleegkundige zal uw situatie bekijken en met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 

Linkruil.org

Comments are closed.