Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Wat is credit management nu eigenlijk precies?

Specialisten praten binnen hun vakgebied graag in jargon. Elke branche heeft er wel met te maken. Dit gebeurd ook niet altijd bewust, maar het is wel lastig om jargon te begrijpen. Een van de voorbeelden is credit management. Wat is dit nu precies?

Betekenis van credit management

Het begrip credit management wordt vaak ook direct genoemd met debiteurenbeheer. Waardoor het credit management vaak bij de financiële administratie terecht komt. Dit komt doordat het debiteurenbeheer onder het takenpakket van de financiële administratie valt. Debiteurenbeheer is zeer belangrijk alleen credit management is echter een veel groter takenpakket waardoor het onmogelijk op de schouders van de financiële administratie terecht kan komen.

Wat is de functie van credit management

De belangrijkste functies van credit management zijn: het beperken van kredietrisico’s, verkleinen van betalingstermijnen en het werkkapitaal vergroten. Met credit management wordt dus op meer gefocust dan alleen het incasseren van openstaande vorderingen. Dit werkt dus het beste als alle zaken integraal worden uitgeoefend. Wanneer dit binnen de organisatie niet kan worden uitgevoerd in verband met tijdgebrek of expertise, moet dit worden uitbesteed.

Wat is de toegevoegde waarde

Helaas krijgt credit management niet altijd de waardering en aandacht die het verdiend. Geld is nu eenmaal nodig om als bedrijf te blijven bestaan. Er kan nog zoveel tijd en energie in de marketing & sales worden gestopt, maar zolang het bedrijf geen zwarte cijfers draait is dit ook zinloos. Deze afdelingen moet samen met credit management voor een goede cashflow van het bedrijf zorgen. Hiermee moeten namelijk de leningen worden en crediteuren worden betaald.

Goede afstemming

Een goede afstemming met de andere afdelingen is erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe klanten. Wanneer sales ongelooflijk hard zijn best gedaan heeft om een grote nieuwe klant binnen te halen, kan een incassobureau er zomaar voor zorgen dat ze al weer snel afhaken. Door in een vroeg stadium een incassobureau in te schakelen kan dit ook zomaar negatieve gevolgen hebben.

Linkruil.org

Comments are closed.