Artikel Plaatsen

Breng hier uw artikel onder de aandacht!

Wat moet je weten over 24 uurs zorg?

Er zijn verschillende soorten vormen van zorg in de zorgsector. Hierbij is de particuliere 24 uurs zorg een van de vele soorten zorg. In dit artikel gaan we wat dieper in op de 24 uurs zorg.

Wat is particuliere 24 uurs zorg precies?

Particuliere thuiszorg is voor alle leeftijden mogelijk. Een particuliere thuiszorg coöperatie kan bij 24 uurs zorg aan huis iedereen verzorgen. Deze organisaties zetten dan ervaren zorgverleners in zodat zij eventueel ook bepaalde medische handelingen zoals het toedienen van injecties kunnen uitvoeren.

Wat zijn de kosten voor particuliere thuiszorg?

Bij 24 uurs zorg zijn de kosten van particuliere thuiszorg ook afhankelijk van de intensiteit van de zorg. Uiteraard verschilt dat natuurlijk wel per instelling. Mochten sommige mensen kiezen om niet voor 24 uurs zorg kiezen maar voor een dagdeel dan is over het algemeen de nachtdienst duurder dan de overdag. Om zorg te verkrijgen is het belangrijk dat je een indicatie krijgt voor zorg van de Wlz. Bij sommige thuiszorgorganisaties is het ook mogelijk om zonder een indicatie 24 uurs zorg te krijgen. Dan moeten alle kosten voor de thuiszorg echter wel zelf worden betaald. Op het moment dat je wel een indicatie zorg vanuit de Wlz krijgt moet alleen de eigen bijdrage betaald worden. Wil je precies weten hoe hoog deze eigen bijdrage dan is? Die kun je gemakkelijk berekenen op de website van het CAK.

Wanneer kom je in aanmerking voor 24 uurs zorg?

Er zijn verschillende redenen waarom je behoefte kan hebben aan 24 uurs zorg. Binnen 24 uurs zorg wordt er dan ook een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van zorg. Hieronder valt onder andere dementiezorg, terminale zorg & palliatieve zorg. Waarbij terminale zorg en terminale zorg vaak door elkaar wordt gehaald. Terminale zorg is speciaal voor mensen die op korte termijn komen te overlijden, waarbij de ziekteverschijnselen zoveel mogelijk wordt geprobeerd tegen te gaan. Bij palliatieve zorg is er geen genezing meer mogelijk en wordt de kwaliteit van het leven zoveel geprobeerd te waarborgen. Dementiezorg is speciaal voor mensen met een geheugenproblematiek, op het moment dat deze mensen de grip om hun dagelijkse leven hebben verloren komen zij in aanmerking voor 24 uurs zorg.

Linkruil.org

Comments are closed.